Φανουρόπιτα

Γλυκιά και νηστίσιμη πίτα την οποία φτιάχνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου, στις 27 Αυγούστου. 

Την ώρα που παρασκευάζουμε τη πίτα, έχουμε αναμένο το θυμιατό και ένα κερί ενώ παράλληλα διαβάζουμε την ακόλουθη ευχή:

«Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Ουράνιος Άρτος, ο της βρώσεως της μενούσης εις τον αιώνα πλουσιοπάροχος χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών, ο δε Ηλιού τροφήν αγεώργητον πηγάσας, η ελπίς των απηλπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών.  Ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτα σοι προσκομίσαντας, εις δόξαν σην και τιμήν του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου.  Παράσχου δε, αγαθέ, τοις ευπρεπίσασι τους πλακούντας τούτους, πάντα τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.  Εύφρανον αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτοίς οδούς προς σωτηρίαν.  Τα αιτήματα των καρδιών αυτών και πάσαν την βουλήν αυτών ταχέως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εργασίαν των εντολών σου, ίνα δια παντός εν ευφροσύνη και αγαλλιάσει υμνώσι και δοξάσωσι το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, πρεσβείαις της υπερευλογημένης Θεοτόκου, του αγίου ένδοξου νεομάρτυρος Φανουρίου, του Θαυματουργού, και πάντων σου των αγίων.  Αμήν.»

Αφού φτιάξουμε την πίτα, την πάμε στην εκκλησία για να ευλογηθεί.  Μετά, αφού την κόψουμε σε 40 κομμάτια, την μοιράζουμε σε γνωστούς και φίλους.  Κάθε ένας που παίρνει ένα κομμάτι, εύχεται να συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου γιατί σύμφωνα με την παράδοση, ήταν αμαρτωλή.

Συνταγές για φανουρόπιτα

 

Για να δούμε πιο κάτω μερικές από τις συνταγές που υπάρχουν στο σάιτ:

Όποια συνταγή και αν επιλέξετε, ευχόμαστε καλή επιτυχία και είθε ο Άγιος Φανούριος να σας φανερώσει αυτό που ψάχνετε.

Απάντηση

Up ↑

Αρέσει σε %d bloggers: